แนะนำตัว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนะนำตัว

ผมชื่อเด็กชายรุ่งโรจน์ นิลจันทร์  เรียนอยู่ชั้นม.2/1  เลขที่ 3 ปีการศึกษา2554
โรงเรียนตากพิทยาคม  ส่งอาจารย์พุธชาติ  มั่นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น